Marka Patent Tescil İşlemleri

Marka Tescili Nedir?

Marka tescil hakkında bilgi vermeden önce marka konusunu açıklığa kavuşturmak doğru olacaktır. Zira her isim marka değildir. Marka olabilmek için birtakım koşullar bulunmaktadır.

Öncelikle marka, ticari bir ürünün ismidir. Yani örneğin şirketinizin ismi bir marka değildir, bu isim ticaret unvanıdır. Ancak, bir firma örneğin, herhangi bir isminde uluslararası veya ülke çapında iş yapan bir franchise ağı kuracaksa, bu ismi akredite etmeli ve ticari marka sıfatı kazandırmalıdır. Ayrıca aynı ticaret unvanı altında pek çok ticari ürünü üreten bir sanayi kuruluşunun da ürünlerine marka tescili ettirmesi gereklidir. Zira ticaret unvanı bu durumda ürünlere verilmez.

Diyelim bir işletmeye sahipsiniz ve şekerleme üretiyorsunuz ve bu ürettiğiniz şekerlemeleri ayrı ayrı paketleyip ülke bazında veya uluslararası pazarda satmak istiyorsunuz ve bir şekerinizin adı, Tadında, diğeri Tadımlık olacaksa bu ürünler için ayrı ayrı marka tescil ettirmeniz doğru olacaktır. Zira bu ürünleri sizden önce tescil ettirmiş birileri olma ihtimali vardır ve durumda ağır yaptırımlarla karşılaşmanız muhtemeldir. Ayrıca marka tescili ürün itibarını ciddi şekilde artıran bir uygulama olmakla birlikte taklit ürünlerle mücadele için de elinizdeki yegane kozdur.

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescil için öncelikle dilerseniz marka araştırması yaptırabilirsiniz. Firmamız dilerseniz sizin için kullanmak istediğiniz markanın tescilinin uygun olup olmadığını sorgulayabilir. Sorgulama sonrasında eğer marka tescili bakımından bir olumsuzluk veya engel yoksa, sizin için başvurunuzu yaparak işlemlerinizi takip edebilir. Genellikle 15-20 gün içerisinde tamamlanan bu işlem biraz meşakkatli sayılabilecek prosedürlere sahiptir ayrıca zamanınızı alacaktır.

Marka Tescili İşlemlerini Kim Yapar?

Marka tescilinde nihayi onay merci Türk Patent Enstitüsü dür. Ancak buraya yapılacak başvuru işlemlerin takibi sizin veya talimat vereceğiniz aracı firma tarafından yürütülür. Araştırma, dosya hazırlama, başvuru, takip ve onay gibi süreç takiplerini kendiniz de yapabileceğiniz gibi, profesyonel bir firmaya teslim etmeniz hem hata payını azaltır hem süreci hızlandırır hem de sizin zamanınıza mal olmaz.

Marka tescil işlemlerinde firmamız size en güvenilir ve hızlı işlemleri sunmaktadır. Dilediğiniz zaman firmamız ile iletişime geçebilir, işlemler hakkında bilgi alabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.


Tescil Hizmetlerimiz

Yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlar patent verilerek korunur. Buluş kısaca sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanabilmekte ve yeni teknolojilerin üretilmesini, var olan teknolojinin ise gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka değişle buluş tarım da dahil olmak üzere sanayi ve teknoloji alanındaki somut bir sorunun çözümüdür. Patent, buluş sahibine buluşu üzerinde belirli bir süreyle sınırlı olarak devlet veya diğer resmi patent ofisleri tarafından bahsedilen bir haktır.

Patent hakkı buluş sahibine söz konusu ürünü satma, pazarlama konusunda bir ayrıcalık sağlamakta ve bu da yeni buluşların yapılmasını teşvik etmektedir. Patent hakkının buluş sahibine sağladığı bu ayrıcalık incelemeli patentte 20 yıl, incelemesiz patentte 7 yıldır.

Buluşların patent alarak korunabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olmadır.

Yenilik; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı, sözlü veya başka bir şekilde açıklanmamış olmasını ifade eder.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması ise; buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan açıkça çıkartılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olmasını ifade eder. Bir başka değişle, tekniğin bilinen durumunu aşmak ortaya konulan buluş sayesinde konuyla ilgili olarak mevcut bilginin ilerisine geçilmesidir.

Son olarak sanayiye uygulanabilir olma; buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.

Barkod Tescil Başvurusu Satış sonrası(POS) yönetiminde, barkod kullanımı önemli konular ile ilgili çok detaylı güncel bilgi sağlayarak kararların daha hızlı ve güvenilir şekilde alınmasına imkan vermektedir. Barkod bildiğimiz gibi aldığımız ürünlerin üzerindeki siyah çubuklu kodlardır. Günümüzde bir çok firmanın kullandığı barkod sistemi ürünlerin giriş ve çıkışlarını daha rahat kontrel etme bakımından ve stok işlemlerinde daha kolaylık sağlamaktadır. Yurtiçi ve Yurtdışı pazarlarında satış yapan bir çok firmanın barkod tescili yaptırmamakla bir çok sıkıntıya ve kayba girmektedir. Barkod Tescili başvuru evraklarının tamamlanmasından 10 iş günü içerisinde tescil belgeniz tarafınıza iletilir. Barkod Tescil süresi 1 senedir. Başvuru yapıldığı sene harici başvuru sahibi barkod tescili’ni devam ettirebilmesi için TOBB-GS1’e üyelik aidatı ödemelidir. Aidat bedeli üye firmaya TOBB-GS1 tarafından bildirilecektir.

Barkod Tescil İşlemleri: Barkod Tescili İçin gerekli evrakları tarafımıza ulaştırdığımızda başvurunuz hiç vakit kaybetmeden yapılır ve 3-10 iş günü içerisinde tescil belgeniz tarafınıza iletilir. Barkod Tescil İşlemleri için izlenmesi gereken yollar.

ISO 9001
Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9001 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayınlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir. ISO 9001 amacı farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9001 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak, ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelendirmesi, kalite ve müşteri memnuniyeti ile birlikte, değişen dünyanın gerçeklerini benimseyerek kalite sistemlerinizi sürekli iyileştirmeye yönelik bağlılığınızı ortaya koymanızı sağlamaktadır. Bu standard ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmıştır.

NEDEN ISO 9001

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 • Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını,
 • Etkin bir yönetimi,
 • Maliyetin azalmasını,
 • Çalışanların tatminini,
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 • İadelerin azalmasını,
 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için.

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Gıda endüstrisinde “Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları” standardıdır.
Gıda endüstrisinde risk analizi olarak nitelendirilen HACCP ile amaçlanan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların safdışı bırakılması için önlemlerin alınmasıdır. incelenme sırasında, gıda zincirindeki tüm aşamalar dikkate alınmaktadır.

Bu aşamalar, ön hazırlık, hazırlık, üretim, taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza, ve sevkıyat şeklinde sıralanabilir. Her aşamada hijyen koşullarına uyum esastır.Gıda üreten veya sunan iş yerlerinde zorunludur.

HACCP’in faydaları nelerdir?

 • Muhtemel tehlikeler önlenerek güvenilir gıda üretilir ve müşteriye ulaşması sağlanır.
 • Ürün kayıpları azaltılır.
 • Maliyetler azaltılır.
 • Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanması sağlanır.
 • Müşteri talepleri karşılanır.
 • Ticaret kolaylığı sağlar.

TSE

TSE 20. Yüzyıl başlarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatta standart ve standardizasyonun önem kazanması, ülkeleri , hazırlanan standartların uygulanması için çeşitli tedbirler almaya yöneltmiştir . Gerek üretici ile doğrudan temas sağlanması , gerekse tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması , kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür . Bugün dünyanın pek çok ülkesinde milli standart teşkilatlarının sorumluluğunda ve bünyesinde ürün belgelendirmesi yapılmaktadır . Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu “Standardlara uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasının Kullanma Hakkının verilmesi)” ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır . Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi , yaygınlaştırılması amaçlanmış , tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır . Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanmış, uluslararası ticarette , pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak gündemdeki yerini almıştır . Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, uluslararası platformlarda belgelerin karşılıklı olarak tanınması ticareti kolaylaştırmış, özellikle gümrük kapılarında ürünlerin üzün süre bekletilmesi problemini ortadan kaldırmıştır.

CE

CE İşaretlemesi CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve ürünün üreticisi veya direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (onaylanmış kuruluş vs.) gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. İlgili direktif bu temel gereklerden bir kısmının veya tamamının karşılanmasına yönelik olabilir. Bunun yanısıra, CE İşaretini gerektiren direktiflerin bazıları güvenlikten farklı boyutlarla (örneğin; elektromanyetik uyumluluk, enerji verimliliği gibi) da ilgili olabilmektedir.

CE İşaretlemesi Nedir? Ne Değildir?

“CE” işareti, “Avrupa normlarına uygunluk anlamına” gelir.

 • Fransızca, “Conformite Européenne” İngilizce “Consociation European” kelimelerin baş harflerinden oluşur.
 • Sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu ifade eder. * İşareti taşıyan ürün AB ülkelerinde serbest dolaşımı ve pazarlanmasını sağlar , ürün pasaport işlevini görür.
 • Ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir.
 • Kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir.
 • Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler.
 • TSE ve TSEK markası yerine kullanılamaz.
 • “CE” işareti sadece direktiflerde şartlara uygunluk sağlandığında geçerlidir

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ NEDİR?

İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

GARANTİ BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

İmalatçı-üretici veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir.

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçasının, çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

Bir tasarımın tescille ( tasarım tescili için) korunabilmesi için aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gereklidir

Yenilik

Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.

Ayırt edici nitelik

Ayırt edici kavramı, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Bir endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcı da bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa bu tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir.

Markanız , patent  veya endüstriyel tasarım tescil başvurusu yaptığınız tüm buluşlarınız sadece başvuru yapılan ülkeyi kapsar. Diğer ülkelerde de bir koruma sağlamak istiyorsanız, marka, patent ve endüstriyel tasarımlarınızı uluslar arası başvurularını da yapmanız gerekmektedir.

Yurtdışında faaliyetiniz varsa veya olacaksa,ithalat ihracat yapıyorsanız,distribütör firmaysanız, yurtdışına açılmak istiyorsanız , kısacası uluslar arası bir vizyona sahipseniz , Yurtdışı başvurularını da gerçekleştirmeniz gerekmektedir.Size sağlanmış olan bu hakları kullanmak firmanızın geleceği için büyük fırsatlar yaratmaktadır, ve tescilli olmayan marka veya ürünler beraberine büyük riskler de taşımaktadır. Tescilli olmayan marka , patent/faydalı model veya tasarımlarınızla ilgili gümrüklerde problem yaşayabilirsiniz,diğer ülkelerde mallarınızın satışı konusunda sorunlar yaşayabilir hatta mallarınıza el konabilir. Tüm bu sıkıntıların size getireceği maliyetler de , başvuru maliyetlerinin kat kat üzerinde olacaktır.